TempBox kan overvåge alle nedkølings- og opvarmningsprocesser. Sensoren skal blot placeres i de madvarer man ønsker der bliver overvåget. Du får en besked så snart den tilstrækkelige temperatur er opnået.

Undgå at dårlige fødevarer forlader køkkenet

Løsningen er designet specielt til virksomheder der ønsker at højne deres kvalitet og fødevarersikkerhed.


Alarmering

Med vores smartphone app er du sikker på at blive underettet på det præcist rigtige tidspunkt.

Fordele

  • Notifikation så snart den varme ret er nedkølet

  • Notifikation ved uønsket el. for lang nedkølingstid

  • Live monitorering af temperatur

  • Energibesparelse pga. færrer åbninger af døre

  • Automatisk genererede rapporter til egenkontrol

Blæstkøler

Vores løsning udemærker sig til temperaturovervågning i en blæstkøler. Optimer din blæstkøler ved at vide præcist hvornår du kan overføre en varm ret til dit køle- eller frostrum.

Gå digitalt

Personalet slipper for manuel notering af nedkølingstider og temperaturer. Det sparer dem tid og dine målte temperaturer bliver gemt på vores server, i minimum 2 år.

Følg dine processer i realtid

Når vores udstyr begynder at logge temperaturen, kan du følge hele processen på vores webside eller på din telefon. Hvis en uvæntet hændelse opstår, kan du nå at reagere inden det er for sent!